Make your own free website on Tripod.com

Hasni Von Sumico

BH-1 (26-04-98), ZB: V, Reg No. 03-50570, Tat. no.D7R16, W.T.23.05.97

( Olk Vom Bergmannshof - Debby Von Sumico )

 

 

 

 

Pedigree

Olk v. Bergmannshof

SZ.1858745

 

Hanno v.d. Wienerau Jello v.d. Wienerau Fedor v. Arminius
Ussi v.d. Wienerau
Hexe v.d. Romerau Ulf v. Basilisk
Quana v. Arminius
Uta v. Schloss-Richthof Lasso v. Grauen Quando v. Arminius
Ulla v.d. Baiertalerstrasse
Mary v.d. Heidwiese Uran v. Konigsburch
Tina v. Landstolz
Debby v. Sumico Poldy v. Burghugel Quando v. Arminius Xaver v. Arminius
Palme v. Wildsteiger Land
Lady v. Burghugel Erk v. Holtkamper See
Ilka v. Burghugel

Nina v.h. Babilon

SZ.1816748

Fanto v. Hirschel Tell v. Grossen Sand
Ika v.h. Reiterland
Cilly v.h. Babilon Felix v. Arminius
Ronja v.h. Babilon